Активістська угода

Передмова  
        
Дана угода покликана дати уявлення про рух Дух Часу, про його основну ідейну частину, про організаційний устрій діяльності, про норми поведінки і діяльності активіста, а також про неприйнятні напрямки діяльності. При всьому бажанні бачити світ таким, яким ми прагнемо його зробити, не можна заперечувати що він таким поки не став. А тому в сучасних "агресивних" умовах середовища ми змушені переконатися в тому, що Ви розумієте всі ключові нюанси нашої методології, позиції по тим чи іншим питанням. 

Якщо Ви приймаєте умови цієї угоди, то це означає що Ви несете відповідальність за дотримання всіх приписів даних в ньому, і зобов'язуєтесь виключити будь-якого роду діяльність від імені активіста нашого руху, яка буде суперечити нашим основним принципам. 

Основні цілі і принципи

 1. Реалізація стійкого розвитку суспільства на базі Ресурсно-орієнтованої економічної моделі (РОЕМ) (або Природничо-ресурсної Економіки чи Економіки, заснованої на законах природи та ресурсах)
 2. Сприяння інтелектуальному та соціальному розвитку суспільства і протидія його масової деградації.
 3. Сприяння розвитку науки і технологій, автоматизації робочих процесів, за умови відсутності екологічної шкоди, і будь-якого іншого значущого негативного впливу на суспільство і довкілля.
 4. Прагнення до створення максимально сприятливого середовища для виховання і освіти, з метою досягнення поведінки, яка виключає деструктивні для людини, суспільства і екології дії.
 5. Науковою теорією, найбільш правильно пояснюючої поведінку людей вважаємо більшою мірою біхевіоризм і теорію соціального навчання.
 6. В основі методології Руху лежить науковий метод.
 7. Будь-які рішення в русі приймаються на підставі визначення найбільшої ефективності досягнення необхідних результатів, за рівнем компетенції з конкретних питань з боку активістів.
 8. Вважаємо, що в основі вирішення будь-якої проблеми лежить визначення і попередження причин її виникнення.
 9. Рух використовує тільки гуманні і законні дії у своїй діяльності.
 10. Рух є не політичним і не бачить вирішення глобальних проблем локальними політичними методами, стверджуючи глобальність цих причин.
 11. Рух виступає проти будь-якого нав'язування і навіювання інформації людям, включаючи релігійні вчення, містифікації, псевдо-наукові, недоведені теорії і т.д.
 12. Рух інформує людей про актуальні проблеми світової спільноти, їх глибинні причини, і про способи їх вирішення.
 13. Одним з основних напрямків активізму є залучення компетентних і впливових людей в рух, за умови прийняття ними даної угоди.
 14. Рух може співпрацювати тільки з тими організаціями, які не суперечать основним його принципам.
 15. Кожен активіст здійснює діяльність узгоджено з іншими активістами і координаторами руху якщо це не передбачено стандартними методами активізму (поширення дисків з фільмами ДВ, флаєрів). При цьому представляється своїм ім'ям, або псевдонімом, за яким його можна ідентифікувати серед активістів.
 16. Координація діяльності в русі здійснюється групою координаторів, що складається з компетентних, відповідальних, позитивно зарекомендованих себе осіб, що діють згідно з керівними документами руху.

Дії, які не відповідають основним принципам руху і є неприйнятними
 1. Анонімне поширення інформації про рух.
 2. Дезінформація і приписування руху фашистського, містифікаційного, анархістського, політичного, комуністичного та інших характерів, які не мають нічого спільного з ідеєю.
 3. Поширення інформації за допомогою нав'язування, спам-розсилок, обману, в грубій і нецивілізованої формі.
 4. Діяльність від імені руху і всередині його, не узгоджена з координаторами.
 5. Діяльність від імені руху і всередині його з переконаннями, які не можна порівняти з основною ідеєю руху.
 6. Діяльність від імені руху і всередині його з корисливими цілями або з метою накопичення приватного капіталу.
 7. Використання ресурсів руху для реклами продукції, реалізація якої, не сприяє досягненню основних цілей руху.
 8. Флуд, спам, тролінг та ін. Порушення правил спілкування на офіційних ресурсах руху.
 9. Прояв неповаги і неконструктивна критика на адресу ідеї, проекту, руху, ідеологів, координаторів, адміністрації ресурсів руху, так само як і інших активістів.
 10. Будь-якого роду протизаконні дії.
 11. Спроби впровадження будь-якого роду бартерної системи відносин в якості альтернативи ПРОЕ
 12. Публікація від імені руху антинаукової інформації, теорій, які не мають наукового підтвердження, заснованих на домислах, містифікації, дезінформації на ресурсах руху і поза ними.
 13. Поширення конспірологічної, релігійної, містифікаційної, фашистської, антинаукової інформації спільно з матеріалами руху, на його ресурсах, або поза ними.
 14. Незнання матеріалів руху не звільняє активіста від відповідальності, в результаті дій неприйнятних згідно з цим керівним документом.
 15. Заяви про необхідність поділу, або дискримінації певних елементів суспільства, як вирішення глобальних, або локальних проблем.
 16. Спроби вирішення різних проблем неприйнятними методами, від імені руху, позиціонуючи їх як активізм.
 17. Публікація інформації на громадських ресурсах без можливості в будь-який момент відредагувати або видалити її.
 18. Відмова від приписів координаторів без пояснення причин. Ігнорування зауважень.

Всі умови є необхідними для ефективної і раціональної діяльності активістів. Згода з вищевикладеним означає прийняття відповідальності за дотримання даних вимог. Умови можуть доповнюватися в міру виявлення необхідності в цьому, про що будуть проінформовані всі активісти